Waar wij vandaan komen. Hoe het komt dat wij denken

Uit het nieuws gegrepen: ongelooflijk hoge temperatuur

| 0 comments

Op 8 november 2010 werd in de Volkskrant gemeld dat in het 27 kilometer lange, cirkelvormige laboratorium van CERN loodionen werden versneld in tegengestelde richtingen. Daarna werden deze loodionen met elkaar in botsing gebracht. Daarbij kwam zoveel energie in één keer vrij dat een temperatuur werd bereikt van 10.10e9 K. Dit is tien miljard graden, een temperatuur die nooit eerder werd bereikt op Aarde.

 

Bizar hoge temperatuur

Dit nieuwsfeit kan worden geplaatst in het verhaal Geagonia van Diametheus. In hoofdstuk 2 § 8 staat aangegeven dat deze bijzonder hoge temperatuur wordt bereikt één seconde na het uiteenvallen van Diametheus’ hypothetisch Singlion. Deze temperatuur is zo hoog, dat elektronen, positronen en fotonen in thermisch evenwicht zijn. Maar daar waar een seconde na het uitvallen van het singlion nog geen atoomkernen bestaan, daar bestaan deze in onze dagen wel. Dit CERN – experiment is een mooi voorbeeld van nieuws dat dankzij het verhaal van Diametheus beter kan worden begrepen door niet-specialisten. En dit zowel voor wat betreft de technische achtergrond informatie als voor wat betreft de setting waarin de betekenis van een dergelijk experiment moet worden gezien. Het is de bedoeling van Diametheus om met zijn boek een kader te scheppen, waarin de geïnteresseerde lezer bijzondere nieuwsfeiten van alle dag kan plaatsen.

Leave a Reply

Required fields are marked *.