Waar wij vandaan komen. Hoe het komt dat wij denken

Een lentefeest

| 0 comments

Pasen is een afgeleide van het Joodse Lentefeest Pesach, dat de bevrijding van de Joden uit de Egyptische slavernij viert. Pasen is een Christelijk feest, waarmee wordt gevierd dat Jezus, na aan het kruis gestorven te zijn,  weer tot leven is gekomen. De gebeurtenissen voor, tijdens en na de kruisiging van Jezus worden beschreven door vier mannen, de Evangelisten Matteüs, Marcus, Johannes en Lucas. Alle vier vertellen zij ongeveer hetzelfde verhaal, waarbij enkele details worden gegeven over de lichamelijk toestand van Jezus. Lucas en Marcus vertellen bovendien dat Jezus uiteindelijk naar de hemel is gegaan. Zij die de leer van Jezus aanhingen (de Christenen) leden een kommervol clandestien bestaan, maar het is mede dankzij het feit dat de Romeinen drie eeuwen later het Christendom hebben aanvaard als staatsgodsdienst dat het Christendom zich onder een groot deel van de wereldbevolking heeft kunnen verspreiden. Er zijn inmiddels anderhalf miljard Christenen op de wereld, wier geloof is gebaseerd op de wederopstanding van Jezus, de Gezalfde.

 

Wat er gebeurde er voor, tijdens en na de kruisiging van Jezus?

Aan de hand van de beschrijvingen van de lichamelijke toestand van Jezus in de tekst van de vier Evangeliën heeft Diametheus een eigen reconstructie gemaakt van de gebeurtenissen tijdens en na de kruisiging van Jezus. Deze reconstructie heeft Diametheus gemaakt vanuit een medisch oogpunt. Waar Jim Bishop, een arts, in zijn boek “De Dag dat Christus stierf” elk detail over wat Jezus fysiek meemaakte sterk heeft uitvergroot zonder een en ander te relativeren, daar baseert Diametheus zijn nuchtere analyse op eigen praktijkervaringen en gaat uit van de lichamelijke verschijnselen die Jezus volgens de Evangeliën vertoont. Zoals Herman Somers uit de beschrijvingen van het leven van Mohammed en diens lichamelijke symptomen, concludeert dat deze een hersentumor gehad moet hebben die alle verschijnselen van Mohammed kan verklaren, inclusief het horen van stemmen, zo durft Diametheus in hoofdstuk 11 van zijn boek Geagonia uit eigen analyse een schokkende, hoewel niet nieuwe conclusie te trekken. De conclusie kan namelijk niet anders zijn dan dat Jezus niet aan het kruis is gestorven en dat hij niet naar de hemel is gegaan. Hiermee valt het feitelijke fundament onder het Christendom weg. Paulus zelf schrijft: ‘… als Christus van de doden niet is opgewekt, dan heeft uw geloof geen zin …‘ (1 Kor. 15, 14).

 

Feest van vrijheid en kriebelende mogelijkheden

Diametheus schetst in zijn boek Geagonia een groot kader dat een wijds uitzicht biedt over het Christendom en alle andere religies heen. In de grote lijn van de ontwikkeling van de mensheid staan we als mens nog slechts aan het begin van de intellectuele ontwikkeling. Het is pas lente in ons denken, het is een feest van vrijheid en kriebelende mogelijkheden van denken zoals nog niet eerder meegemaakt, de Griekse filosofen voorbij. Diametheus weet zich bewust van een nieuw soort van lentefeest.

Leave a Reply

Required fields are marked *.