Waar wij vandaan komen. Hoe het komt dat wij denken

Lentewind?

| 0 comments

Er is een wind aan het waaien door het gebied dat zich uitstrekt van de Atlantische Oceaan in Marokko, via Algerije, Tunesië, Libië, Egypte, Jordanië, Syrië, Saoudi Arabie, Jemen tot aan de kleinere staten aan de Perzische Golf. Het is een wind die een lente aankondigt, de Arabische Lente (zie ook hier). Het is een frisse wind die echter hier en daar tot stormachtig en angstaanjagend is uitgegroeid. Het lijkt een democratische lentewind die door het enorme gebied waait, en die enkele dictatorbomen doet wankelen. De betreffende maatschappij is volop in beweging dezer dagen.

 

Onzekere en kwetsbare maatschappij

Een maatschappij die volop in beweging is, is ook onzeker en kwetsbaar. Mensen van de harde lijn, of dit nu een politieke lijn is of een religieuze, hebben op zulk een moment kans om toe te slaan. Zo is het gebeurd in Rusland toen de communisten zich opdrongen, zo is het gebeurd in Duitsland toen de Nazi’s hun wil opdrongen en zo is het gebeurd in Iran, waar een theocratie werd opgelegd. Op dit moment is de hele bovengenoemde regio kwetsbaar en menigeen vreest dat religieuze fanatici hun wil zouden kunnen opleggen. Dit ondanks het feit dat er zeer vele niet-fanatieke religieuzen zijn, en zonder twijfel ook zeer veel mensen die helemaal niet religieus zijn in die regio. Hoe kan men voorkómen dat iemand van de harde religieuze lijn kan toeslaan? Hoe moet men zich verweren tegen zulke starre denkers als fanatieke religieuzen? Welke argumenten moet men aandragen, met name voor zichzelf om zichzelf niet in de luren te laten leggen door de fanatici?

Het ontstaan van religies en oogkleppen

In het boek Geagonia, de Biobijbel volgens Diametheus, geeft de schrijver een concreet handvat hiervoor. Diametheus verklaart in hoofdstuk 11 hoe religies zijn ontstaan en concludeert dat religies niet méér zijn dan uitingen van cultuur. Het is via dit nieuw inzicht van Diametheus, dat het mogelijk is om religies te relativeren en om te leren zien hoe fanatici zich zelf oogkleppen opzetten en zodoende hun visie op de wereld beperken. Diametheus ontvouwt in zijn boek een brede kijk op het leven die de lezer in staat stelt om heel concreet over religies heen te kijken en zich teweer te stellen tegen welke soort van fanatici ook. Bovendien geeft Diametheus in zijn boek het door hem ontwikkeld inzicht aan waarmee men met geduld zou kunnen trachten om de fanatici het heldere licht van het vrije denken te doen zien.

Leave a Reply

Required fields are marked *.