Waar wij vandaan komen. Hoe het komt dat wij denken

Er is leven op Aarde, maar is er ook leven op HD85512b?

| 0 comments

Is er leven op HD85512b?

Op de website van Scientias staat geschreven dat wetenschappers een planeet hebben ontdekt die misschien heel veel op onze Aarde lijkt. Deze planeet, HD85512b genoemd, is 3,6 maal zwaarder dan Aarde en staat op ongeveer 36 lichtjaar van aarde. De afstand tot de ster, waar de planeet in cirkels omheen draait, is precies goed om de temperatuur op de planeet niet te hoog te laten zijn (zoals wel op Venus) of te laag (zoals op Mars); de temperatuur is precies goed om water vloeibaar te laten zijn en met voldoende verdamping om wolken te laten ontstaan. Deze zouden dan in een atmosfeer moeten hangen, die inderdaad aanwezig lijkt te zijn. De aanwezigheid van vloeibaar water zou er op kunnen duiden dat zich misschien leven heeft ontwikkeld. HD85512b is, na Gliese581d, pas de tweede planeet waarvan men denkt dat er leven zou kunnen bestaan.

Het leven is gebrouwen uit gif

Zoeken de wetenschappers wel naar de juiste soort van planeet, met de juiste soort van omstandigheden? Diametheus heeft in zijn boek beschreven hoe de aarde is ontstaan en welke de omstandigheden er volgens hem in het begin waren. En die omstandigheden waren alles behalve vriendelijk voor het leven. In het begin van het bestaan van de aarde was er geen zuurstof, er drong geen licht door tot op het aardoppervlak, er hing een bijzonder dikke, zware atmosfeer en op het niveau van het aardoppervlak was de druk veel hoger dan nu. Bovendien waren tal van giftige stoffen aanwezig die het leven van nu binnen de kortste keren zou uitroeien. Blauwzuur, zwavelzuur, koolmonoxide, zwavelwaterstofgas en methaan bepaalden de onhoudbare omstandigheden op aarde; deze giftige stoffen reageerden heftig met elkaar om de bouwstenen te geven voor het leven. Het leven kwam dus voort uit deze giftige stoffen. Het was toen de atmosfeer helder werd en de lucht blauw, en dat de atmosfeer nagenoeg was uitgeregend, dat er licht op het aardoppervlak kon komen. Maar op dat moment waren alle soorten van moleculen al aanwezig die de bouwstenen voor het leven zouden gaan vormen. De eerste levensvorm produceerde zuurstof. Maar dat werd ogenblikkelijk weggevangen door ijzer, het ijzer roestte op wereldschaal; dit is de reden dat alle continenten rood gekleurd zijn, bijvoorbeeld zoals Ayers Rock in Australië. Pas toen al het ijzer was geroest begon het zuurstofgehalte van de atmosfeer toe te nemen. Zulks is de analyse door Diametheus van het begin van het leven in zijn boek “Geagonia”. Dit houdt in dat men niet alleen zou moeten zoeken naar een planeet waar de omstandigheden zijn zoals nu op aarde, maar dat ook naar planeten gezocht zou kunnen worden, waar de omstandigheden nog niet die van Aarde benaderen; een temperatuur van tegen de 100 graden Celsius en een ondoordringbare atmosfeer met tal van giftige stoffen zou ons wel eens een fraaie blik kunnen gunnen op hoe Aarde het leven aan het brouwen was, nog voordat het bestond.

Leave a Reply

Required fields are marked *.