Waar wij vandaan komen. Hoe het komt dat wij denken

Verovering van de wereld

| 0 comments

Een moord

Er staat vandaag een triest berichtje in de krant. In zekere zin is het een tijdloos berichtje. Een indiaan is vermoord in Brazilië. Elke dag worden er moorden gepleegd, met allerlei motieven. Deze indiaan, de 59-jarige Nisio Gomes, is vermoord door boeren. Er was spanning ontstaan tussen deze indiaan en de boeren vanwege grond. De indiaan en zijn stam leven van de jacht en van het verzamelen van voedsel. De boeren echter willen de grond waar de indianen jagen en verzamelen gebruiken voor suikerrietplantages, sojateelt en veehouderijen, zij willen de grond “beboeren” zogezegd. Een trieste bedoening. Het tijdloze van het berichtje zit ‘m in het volgende.

Verovering van de wereld

In zijn boek Geagonia beschrijft Diametheus hoe de mens, Homo sapiens, de Wetende Mens, zich heeft ontwikkeld en hoe hij zich in de loop van de aflopen tachtigduizend jaar over de hele wereld heeft verspreid. De Wetende Mens was een jager-verzamelaar, die in stamverband leefde. Diametheus beschrijft verder hoe in zijn visie rond elfenhalfduizend jaar geleden er ergens in de wereld de mens is begonnen met landbouw. Het is door de ontwikkeling van landbouw dat meer mensen op een kleiner stuk grond konden overleven. Hierbij kwam de landbouwer, zeg boer, in conflict met stammen die van de jacht en van het verzamelen leefden. Bovendien geeft Diametheus aan hoe uit deze confrontaties, die mede door klimaatwijzingen werden versterkt, verhalen zijn ontstaan die tot op de dag van vandaag nog voortleven. Diametheus ziet in de moord op Nisio Gomes een van de laatste stappen op de weg naar een volledig “beboerde” wereld, een weg die elfenhalfduizend jaar geleden is ingeslagen. De verovering van de wereld door de boer op de jager-verzamelaar is bijna een feit.

En zo biedt het boek “Geagonia, de biobijbel volgens Diametheus” zowel content als context.

Leave a Reply

Required fields are marked *.