Waar wij vandaan komen. Hoe het komt dat wij denken

En toen was er het woord

Wie zijn wij? Waartoe zijn wij op aarde? Waar komt de materie vandaan? Wat houdt ‘leven’ eigenlijk in? Wat zijn emoties? Wat is bewustzijn en is dat hetzelfde als zelfbewustzijn? Is er een god of zijn er goden? Zelfs Nobelprijswinnaars als Steven Weinberg, Gerard de Duve en Gerard ‘t Hooft moeten het antwoord op deze eeuwige vragen schuldig blijven.

Kantelpunt in ontwikkeling mensheid
Met En toen was er het woord reikt Diametheus nieuwe antwoorden aan. Hiervoor gaat hij terug naar het ontstaan van de chemische elementen en naar het moleculaire spel dat tot het leven heeft geleid. Naar de ontwikkeling van het centrale zenuwstelsel. Naar emoties als middel tot overleven. Uiteindelijk komt hij uit bij de ontwikkeling van het menselijk woordsysteem, in zijn ogen hét kantelpunt in de ontwikkeling van de mensheid.

Het boek start met het opwindende openingshoofdstuk ‘Geagonia’. Wat daarna volgt is een adembenemende reis door de tijd. Een verbazingwekkend verhaal over de dragers van materie en van krachten, over gewelddadige sterren, over de chemische elementen, over de aarde, over het moleculaire spel dat tot het leven heeft geleid, over de dampkring en de oceanen, over de gewervelde dieren en hun centraal zenuwstelsel.


In zijn verhaal legt Diametheus een  directe lijn tussen emoties bij krokodillen, het bewustzijn van leeuwen en de ontwikkeling en ontdekking van het menselijke woordsysteem. Ook vertelt hij over woorden als dé bron van ons zelfbewustzijn, capaciteit tot denken, creativiteit en religiositeit. Legt hij uit hoe woorden de basis hebben gelegd voor de Griekse en oudtestamentische mythologie en biedt hij en passant een  nieuwe kijk op het ontstaan van polytheïsmen en monotheïsmen.

Rijke bron
Het boek is een rijke bron voor iedereen die wil weten wie de mens is. Tegelijkertijd reikt het boek de lezer tal van prikkelende stellingen aan. Een kleine greep:
– de reuzen uit de Bijbel zijn dezelfde als de Giganten uit de Griekse mythologie; deze verhalen reflecteren ontmoetingen van de vroege mens met Neanderthalers
– de eerste zelfbewuste mens heeft zich met namen als Zeus en Jahweh een plek heeft verworven in overgeleverde verhalen. Zeus is een historische persoon!

Intrigerende vragen
Het boek is tevens een onuitputtelijke bron voor tal van intrigerende vragen:
– wat krijg je als alle energie van het heelal in één foton wordt gestopt?
– wanneer en waarom ontstond naast seks ook genegenheid?
– hoe neemt een leeuwin een besluit?
– is Jezus echt gestorven of kunnen we het verhaal over zijn herrijzenis anders verklaren?
– waarom kunnen gekko’s tegen verticale glaswanden omhoog lopen?
– hoe is de Heidelbergmens Neanderthaler geworden?
– zou  zich op Venus en Mars ook leven hebben kunnen ontwikkelen?
– kunnen apen abstract denken?

Diametheus vertelt in zijn boek één doorlopend verhaal met een begin en een eind. Meer weten? Bekijk hier alvast de inhoudsopgave.