Waar wij vandaan komen. Hoe het komt dat wij denken